021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

گزارش سالیانه نمایندگی استان زنجان

 بازدید سالیانه از نمایندگی ها

 

 

بنا به دعوت جناب آقای مهندس مختارزاده مدیریت مجموعه آریا الکتریک ابهر نماینده استان زنجان، از تمامی پروژه های صورت گرفته توسط تیم اجرایی ایشان در سطح استان زنجان بازدید به عمل آمد.

 

در این بازدید ها از مجموعه شهرداری ابهر ، دانشگاه علمی کاربردی ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر ، جایگاههای حمل سوخت و سی ان جی و همچنین از عاملیت های فروش در سطح استان زنجان بازدید به عمل آمد.

 

 

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree