021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

گزارش سالیانه نمایندگی استان قزوین

بازدید سالیانه از نمایندگی ها

 

 

 

در روز 25/12/92 طبق دعوت جناب آقای ناجی مدیریت شرکت سروش ارتباط ایمن نماینده استان قزوین از پروژه ای صورت گرفته در سطح استان قزوین بازدید بعمل آمد .

از پروژه ها بازدید به عمل آمده میتوان به آکادمی آب ، جایگاههای حمل سوخت در سطح شهر ، هتل شهرداری قزوین و پاساژ ستاره شهر نام برد.

 

 

در این دیدار علاوه بر گزارشات آقای ناجی از نحوه فروش و ارائه پروژه در سال جاری از عاملیت های فروش در سطح استان بازدید به عمل آمد.

 

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree