021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

اخبار شرکت عرش گستر

کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی برگزار شد

16 خرداد 1395 123 کلیک ها

کمیسیون اولیه تدوین استاندارد موضوع 1- سیستم های نظارت تصویری برای استفاده در کاربردهای حفاظتی بخش 5، 2- سیستم های نظارت تصویری برای استفاده در کاربردهای حفاظتی امنیتی بخش 7 ، 3- سیستم های نظارت تصویری برای استفاده در کاربردهای حفاظتی، امنیتی بخش 3 انتقال تصاویر ویدیویی آنالوگ و دیجیتال که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 25/11/93 در خیابان وزرا، خیابان 21، پلاک 10 ساختمان شماره 2 طبقه ششم اتاق بازرگانی صنعت و معدن و تجارت استان تهران تشکیل گردید.

به مناسبت روز جهانی زن

16 خرداد 1395 215 کلیک ها

نمایشگاه شهر الکترونیک بیرجند

16 خرداد 1395 112 کلیک ها

دومین نمایشگاه شهر الکترونیک در تاریخ 07/12/93 الی 29/9/92 در استان خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند برگزار شد.

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree