021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

اخبار شرکت عرش گستر

به مناسبت روز جهانی زن

16 خرداد 1395 414 کلیک ها

کمیسیون اولیه تدوین استاندارد ملی برگزار شد

16 خرداد 1395 237 کلیک ها

کمیسیون اولیه تدوین استاندارد موضوع 1- سیستم های نظارت تصویری برای استفاده در کاربردهای حفاظتی بخش 5، 2- سیستم های نظارت تصویری برای استفاده در کاربردهای حفاظتی امنیتی بخش 7 ، 3- سیستم های نظارت تصویری برای استفاده در کاربردهای حفاظتی، امنیتی بخش 3 انتقال تصاویر ویدیویی آنالوگ و دیجیتال که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 25/11/93 در خیابان وزرا، خیابان 21، پلاک 10 ساختمان شماره 2 طبقه ششم اتاق بازرگانی صنعت و معدن و تجارت استان تهران تشکیل گردید.

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree