021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

اخبار شرکت عرش گستر

فروشگاه کمپیون در مسیر توسعه

16 خرداد 1395 141 کلیک ها

عاملیت فروش شهر قزوین

16 خرداد 1395 132 کلیک ها

عاملیت فروش تجهیزات مداربسته عرش گستر در قزوین

معرفی عاملیت فروش تجهیزات مداربسته عرش گستر در شهر قزوین

دزدی که به شرکت مداربسته زد

16 خرداد 1395 146 کلیک ها

صبحگاه رزو یکشنبه 11 اسفند 1392 وقتی پرسنل وارد محیط شرکت شدند متوجه بهم ریختگی و وجود یک عامل مشکوک گردیدند که با ورود به سالن فروش شک ها به حقیقت پیوست و دزدی شب گذشته آشکار شد.

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree