021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

دپارتمان حفاظت و امنیت

گروه حفاظت و امنیت از دو زیر گروه تشکیل گردیده است:

 

1-گروه توزیع

2-گروه اجرای پروژه

در گروه توزیع  پرسنل شرکت وظیفه امور دفاتر و نمایندگان و نیز فروش و ارایه سیستم های مورد نیاز مداربسته و نیز موبایل دی وی آر را برعهده دارند

در گروه پروژه کلیه فعالیت های مربوط به بازاریابی و جذب مشتریان پروژه شرکت در مناقصات بین المللی و برنامه ریزی و کنترل پروژه و نصب و راه اندازی پروژه ها انجام می گیرد.

. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree