021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

رسیدگی به شکایات مشتریان

خط مشی سیستم رسیدگی ب شکایات مشتریان

تجارت الکترونیک عرش گستر بعنوان یکی از قوی ترین گروه های تبلیغاتی کشور به منظور رسیدگی و پاسخگوئی سریع شکایات ، نظرات و پیشنهادات سازنده مشتریان که منجر به افزایش رضایت و وفاداری آنها و حفظ بقای سازمان می گردد، سیستم رسیدگی به امور مشتریان خود را بر اساس استاندارد ISO 10002:2004 به شرح ذیل پایه گذاری نموده است.

1.ایجاد محیطی مشتری محور با تخصیص منابع لازم در جهت دریافت بازخوردهای مشتریان.
2.ایجاد فرایند آزاد ، اثر بخش با کاربردی آسان برای مشتریان جهت تسهیل در ارائه بیانیه خود.
3.ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگوئی به آنها با آموزش های مستمر.
4.ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکوائیه ها و هویت مشتریان.
5.برقراری پل های ارتباطی مناسب و نوین جهت سهولت دریافت شکایت های مشتریان.


ما مدیران و کارکنان با آگاهی از وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات خود در سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان و با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای و برخورداری از روش های مختلف رفع شکوائیه ، متعهد می گردیم که از هرگونه پیش داوری پرهیز نموده و تمام تلاش خود را جهت دریافت رضایت مشتری بعمل آورده و امید داریم با تلاش مستمر و روزافزون شاهد افزایش رضایتمندی ارباب رجوع خود باشیم.

مدیریتشرکت گروه های تجارت الکترونیک عرش گستر

http://agkgroup.com/admin/Files/Upload/%D9%85%D8%B4%DB%8C1.png

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree