021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

دتكتور شعله آتش، یكی از ارزان ترین وسایل مقابله با حریق

اغلب آتش سوزیهای بزرگ از یک حریق کوچک شروع میشود و به تدریج گسترش می یابد، زندگی انسان و محیط او را خطرات بسیاری تهدید میکند این خطرات گاه بطور مستقیم ازناحیه خود انسان بروز میکند وگاه بصورت غیر مستقیم در اثرساخته ها ومصنوعات فکر و دست بشر تجلی میکند،

گاه در اثر فعل و انفعالات طبیعی بر زندگی او تأثیر مخرب میگذارد، تکنولوژی گر چه تسلط بر طبیعت را برای انسان میسر میسازد اما چون با آزمندی و زیاده خواهی وی همراه گشته او و زیستگاهش را در معرض خطر قرار داده است ، آتش سوزی یکی از خطرناکترین پدیده هایی است که خسارت جانی و مالی فراوانی ببار میاورد. قریب به 75% الی 80% آتش سوزی ها قابل پیشگیری و پیش بینی اندوچنانچه اقدامات لازم صورت پذیرد 4/3 ازخسارات سالیانه ناشی از حریق کاسته خواهد شد.در دنیای شتابناک صنعتی امروز روشهای محافظت از دستاورد ها و محصولات و جان انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا وجود سیستم هایی که فاجعه را در ابتدای وقوع شناسایی کرده و عکس العمل مناسب و سریع از خود نشان دهد ضروری بنظر میرسد.پس استفاده از سیستمی که در همان لحظات اولیه وقوع حریق را شناسایی نماید در اطفاء آن موثر خواهد بود ،سیستمهای اعلام و اطفاء حریق وسیله ای مناسب جهت رسیدن به این هدف میباشند حتی در زمانی که یک مکان مورد بهره برداری قرار میگیرد باز هم در محلهایی که دور یا محفوظ بوده ویا در مکانهایی که بندرت مورد باز بینی قرار میگیرند و نیز در محلهایی که آتش میتواند پیش از کشف شدن آغاز گشته، گسترش یافته و خسارت وارد کند سیستمهای کاشف و اطفاء حریق اتوماتیک نسبت به سیستمهای دستی بسیار مزیت دارند نیز در زمانهایی که مکان در اشغال نیست مزایای تشخیص زود هنگام آشکار و واضح است. استفاده از سیستمی که در همان لحظات اولیه حریق را شناسایی نماید در اطفاء آن بسیار موثر خواهد بود، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق وسیله ای مناسب جهت رسیدن به این هدف میباشند. سیستم های خودکار اعلام حریق . در مراحل اولیه وقوع حریق(آتش ناخواسته.غیر دوستانه)تغییرات فیزیکی مختلفی در محیط اطراف حریق رخ می دهد که از این تغییرات می توان در ردیابی حریق و جلوگیری از گسترش آن استفاده شود. انسان را می توان یکی از بهترین کاشف ها بر شمرد زیرا دارای حواس پنجگانه است. در مورد کشف حریق حواس بویائی بینائی ولامسه نقش اساسی دارند وعلاوه بر آن انسان مالک خدادادی دستگاه کامپیوتری پیچیده و بسیار قوی وعظیمی است که قادر به تجزیه وتحلیل سریع فرمان های فرستاده شده ومقایسه این فرامین با یکدیگر و تصمیم گیری سریع وبه موقع می باشد. از آن جائیکه انسان بر اساس احتیاج نیاز به استراحت دارد لذا حواس فوق الذکردر بعضی اوقات غیر قابل اعتماد میباشد لذا جهت اطمینان بیشتر دستگاههای کاشف که از یکسری قطعات مکانیکی الکتریکی و الکترونیکی تشکیل شده جهت تقلید حس بویائی انسان در ردیابی و جلوگیری از گسترش حریق بوجود آمده اند . معمول ترین عناصری(مواد حاصله) که قبل از وقوع حریق قابل ردیابی اند عبارتند از . 1- گرما 2- نور Aerosol 3-( دود ) ذرات انواع کاشف های موجود بر اساس کشف هر کدام از مواد نامبرده شده فوق الذکر ساخته شده اند باید توجه نمود که مواد نامبرده فوق در بعضی از حریق های بخصوص بوجود نمی ایند، تا بتوان حریق را قبل از گسترش کشف نمود و از این گذشته باید تشخیص داده شود که کدامیک از مواد نامبرده شده زودتر از دیگری بوجود می اید که تشخیص این مسایل از وظایف کار شناسایی حریق می باشد. منظور از سیستم اعلام حریق آن است که در لحظات شروع آتش سوزی و پیش از گسترش آن دستگاههایی وجود داشته باشند که خطر قریب الوقوع حریق را اعلام کنند مطالعات انجام شده در ایالت متحده نشان داده اند که اعلام سریع حریق اثری مهم بر کاهش عواقب ناشی از آتش سوزی دارد. هر قدر اعلام حریق سریعتر انجام شود احتمال زنده ماندن افراد بیشتر است.

دتكتور شعله آتش یك وسیله محافظتی ضد آتش است كه شعله آتش را در مكانی كه قرار دارد شناسایی كرده و با فرستادن علائم هشدار دهنده افرادی را كه در نزدیكی آتش هستند از خطر آگاه می كند.
در بیشتر شركت ها و كارخانجات تولیدی، از دتكتور شعله آتش استفاده می شود. این وسیله نسبت به انرژی آزاد شده ای كه یا برای چشم انسان قابل رویت است و یا قابل رویت نیست واكنش نشان می دهد. اغلب دتكتورهای شعله آتش یا با ردیاب شعله نوری یا ردیاب شعله آتش یونیزاسیون كار می كنند. اما بعضی از آنها از هر دو نوع دتكتور استفاده می كنند.
دتكتور شعله آتش در محدوده های خاصی كار می كند كه با استفاده از حسگرهای نوری تشعشعات موجود در فضا را در یك طیف خاصی ثبت می كند. انرژی ساتع شده از شعله آتش، تشعشع الكترومغناطیسی است كه می تواند در طیف های متنوعی مثل UV (ماورای بنفش)، IR (مادون قرمز) VIS شناسایی شود. بسته به حسگرهایی كه استفاده می شوند، تعدادی دتكتورهای شعله وجود دارند كه آنها دتكتور مادون قرمز، ماورای بنفش، دتكتور UV/ IR،IR/IR و دتكتور طیف نوری IRمی باشد. دتكتور شعله آتش دارای بخش مخروطی شكل است كه تعیین كننده قابلیت مؤثر تشخیص حریق است. اگرچه این مسئله برای آتش سوزی در مقیاس كم، تأثیر به سزایی ندارد، اما در آتش سوزی در حال گسترش مثل مایعات و گاز های قابل اشتعال با سرعت بیشتری واكنش نشان می دهد و در اندازه و شكل های متفاوتی وجود دارد.

موارد استفاده از دتكتور شعله آتش

دتكتور های شعله آتش قوی ترین وسایلی هستند كه در هنگام مقابله با آتش به خاطر توانایی شان آتش كوچك را از یك فاصله دور نیز تشخیص می دهند. دتكتور شعله اعلام حریق با فرستادن سیگنال (یا علائم هشدار) باعث می شود افراد در مقابل آتش از خود محافظت كنند. از دتكتور شعله آتش در جهت واكنش دادن به شعله های طیف نور كه یا مادون قرمز اند یا ماورای بنفش و یا هر دو استفاده می شود. این دتكتور فقط در فضاهای با خطر بالا مثل سكوهای بارگیری سوخت، فضاهای عملیات صنعتی، فضاهای پرفشار (دارای گاز متراكم شده) و فضای دارای سقف بلند یا در فضایی كه انفجار یا آتش سوزی سریع در آنها می تواند رخ دهد استفاده می شود.
دتكتور شعله آتش یونیزاسیون برای تجزیه ذرات آلی استفاده می شود كه مختص هیدروكربن است و بیشتر در تولیدات نفتی استفاده می شود. كاربردهای وسیع دتكتور شعله در پالایشگاه ها و خطوط انتقال نفت، ایستگاه های تخلیه (بارگیری)، انبار محصولات غیر قابل تغییر ارتش، ماشین آلات كارخانه ای، اتاق های كنترل، سیستم نیروی دریایی، صنایع نیمه رسانا، محصولات نفتی و شیمیایی، وسایل برقی و دارو سازی و انبارهای در مزارع می باشد.

انواع دتكتورهای شعله آتش
انواع مختلفی از دتكتورهای شعله آتش به روش تشخیص و نوع انرژی كه استفاده می شود بستگی دارند. گروه های عمده یا اصلی دتكتورها عبارتند از دتكتور های شعله آتش ماورای بنفش، مادون قرمز، UV/ IR،IR/IR, IR^ 3 و تشخیص دهنده طیف (نوری) مادون قرمز سه گانه. دتكتورهای شعله آتش UV/ IR چگونه كار می كنند؟ آنها شامل تجهیزاتی هستند كه به دنبال اشعه های UV/ IR را كه توسط شعله آتش در طی آتش سوزی ساتع می باشند و با فرستادن علائم (سیگنال)، دستگاه هشدار دهنده را فعال می سازد.

دتكتور شعله آتش ماورای بنفش
از این دتكتور در طیف ها یا امواج كوتاهتر از 300 نانومتر استفاده می شود كه شعله آتش در حال انعكاس نور در فضاهای طیف UV را سریع تر تشخیص می دهند. این (روش یا عملكرد) دقیق است اما در معرض خطر منابع ماورای بنفش مثل خورشید، جوشكاری، نور وسیع و تشعشع نوری قرار دارند. دتكتور شعله آتش توسط دستگاهی امتحان می شوند كه به كاربر امكان می دهد كه این دتكتور را امتحان كنند و دستگاه كنترلر امتحان كننده باید طوری انتخاب شود كه با دتكتور شعله UV مطابق باشد. دتكتور شعله UV در فضاهای دارای خطر و انفجار به كار می رود. در اغلب كوره ها، دتكتور شعله آتش كوره با دتكتور ماورای بنفش برای تشخیص شعله آتش استفاده می شود.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree