021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

تلاش براي افزايش حفاظت پيراموني

بي‌شك ارايه مشاوره صحيح و اصولي يكي از مهمترين قدم‌ها جهت تحقق اهداف يك سيستم امنيتي كارآمد مي‌باشد.

كاهش هزينه‌ها‌، افزايش راندمان و پاسخگويي بهتر به نيازهاي امنيتي بخشي از كاركردهاي بهره‌گيري از مشاوره تخصصي و اصولي است. اما يك مشاور علاوه بر اشراف به همه تكنولوژي‌هاي مدرن و آگاهي از آخرين راه‌حل‌هاي امنيتي و حفاظتي نبايد هيچ وابستگي ذهني يا مالي به مارك تجاري خاصي داشته باشد به عبارت ديگر وامدار هيچ برندي نبوده و تنها بر اساس انتخاب‌هاي دانش محور حركت نمايد. یکی از روش‌های نوین حفاظت پیرامونی استفاده از دوربین‌های مداربسته با رویکردی کاربردی در تامین حفاظت پیرامونی به ویژه برای محوطه‌های باز و سایت‌های وسیع می‌باشد‌. ‌

در اين مقاله با بازبيني راه حل‌هاي امنيتي مرتبط با حفاظت پيراموني نگاهي خواهيم داشت به سيستم‌هاي شناسايي و نرم افزاري استفاده شده جهت افزايش قابليت‌ها و توانايي‌هاي موانع فيزيكي.

حتي قويترين و نيرومندترين حصارها و موانع به كار گرفته شده در حفاظت‌هاي پيراموني قادر به جلوگيري دائمي از نفوذ مهاجمين نخواهند بود. البته حقيقت آن است كه اكثر حفاظت‌هاي پيراموني چندان قوي و نيرومند نبوده و توانايي مقابله با مهاجمين را ندارند. اگر مهاجمين داراي وقت كافي باشند و مزاحمي نداشته باشند در نهايت قادر خواهند بود كه به داخل رخنه كنند و حقيقت تلخ ديگر آن است كه هر چه قدر هم كه حفاظ‌ها و موانع به كار برده شده ترسناك و تهديدآميز به نظر رسند باز هم با كمال تعجب مي‌بينيم كه به سرعت در آنها نيز رخنه مي‌شود. اگر گذر از موانع و شكستن آنها سخت باشد، مهاجمين با بالا رفتن از موانع و يا حفر زمين و گذشتن از زير مانع عبور مي‌كنند. در اكثر مكان‌ها مراقبت بيست و چهار ساعته و تمام وقت بر محيط انجام نمي‌گيرد و براي رفع اين ضعف نياز به سيستم‌هاي الكترونيكي احساس مي‌شود.

روش‌هاي مقاوم‌سازي

براي مقاوم‌سازي و تقويت ساختارهاي فيزيكي حفاظت‌هاي پيراموني طيف وسيعي از راه‌حل‌هاي الكترونيكي وجود دارد. برخي از اين روش‌هاي الكترونيكي عبارتند از:
سيستم‌هاي هشداري و آلارم سوار شده بر حصارها كه با فشار و تنش فعال مي‌شوند، دتكتورهاي اشعه مادون قرمز و سيستم‌هاي ويديويي شناسايي حركت همچون سيستم‌هاي سی.سی.تی.وی، سيستم‌هاي صوتي و سيم‌هاي برق دار.
اما كليه اين سيستم‌هاي الكترونيكي داراي يك كاركرد مشترك هستند و آن هم شناسايي مهاجمين و ايجاد فرصت مناسب براي كاركنان و مراقبان امنيتي جهت پاسخگويي و عكس‌العمل سريع به حوادث مي‌باشد. تنها در آخرين مورد (سيم‌هاي برق دار) يك نوع بازداري اضافي‌، فعال و آني ديگري وجود دارد كه ايمني بالاتري دارد ولي به شدت دردناك است چرا كه مهاجمين دچار يك شوك الكتريكي مي‌شوند. اين نوع حفاظت پيراموني (استفاده از شوك الكتريكي) در اكثر مهاجمين يك نوع بازداري رواني ايجاد مي‌كند. در بسياري از سايت‌ها و مكان‌هايي كه از شوك الكتريكي استفاده مي‌كنند اغلب مشكلات دائمي امنيتي رفع شده و جرائم كاهش مي‌يابد ولي در رابطه با برخي افراد مهاجم حتي شوك الكتريكي نيز نيروي بازدارنده‌اي محسوب نمي‌شود و باعث ترس آنها نمي‌شود.

نصب دتكتورها بر روي نرده‌ها و حفاظ‌ها

دتكتورهايي كه بر روي نرده‌ها و حفاظ‌ها نصب مي‌شوند اگر مطمئن و قابل اطمينان باشند گزينة خوبي براي شناسايي سريع ورود مهاجمين خواهند بود. عملكرد و كاركرد دتكتورها متفاوت است مثلاً در دتكتورهاي نوع تنشي هنگامي كه سيم‌ها جا به جا شوند آلارم هشدار فعال مي‌شود،‌ در سيستم‌هاي صوتي با ايجاد صدا در طول سيم‌ها سيستم فعال مي‌شود. بسته به شرايط خاص محيطي همچون شرايط آب و هوايي سخت و نامساعد و يا وجود حيوانات وحشي تمامي اين سيستم‌ها از لحاظ اطمينان‌پذيري و صحت عملكرد بايستي بررسي شوند و خريدار بايد كاركرد و عملكرد سيستم‌ها را مقايسه نموده و با شرايط خود مطابقت دهد. بايستي دقت شود تا تعادلي بين انتخاب سيستم‌ها‌ي بسيار حساس كه باعث بروز بيش از حد آلارم‌هاي اشتباهي و همچنين سيستم‌هاي با حساسيت پائين كه موجب عبود آزادانه مهاجمين مي‌شوند، برقرار گردد. هر چه سيستم امنيتي انتخاب شده بهتر و قوي تر باشد تعادل مورد نظر راحت‌تر ايجاد خواهد شد.

ايجاد تاخير

فاكتور اصلي براي انتخاب يك سيستم امنيتي و حفاظت پيراموني در نظر طراحان امنيتي گذشته از هزينة آن‌،‌ سادگي سيستم مي‌باشد. در انتخاب سيستم امنيتي بايستي به برخي نكات توجه نمود. مثلاً امكان وقوع چه نوع حمله‌اي از سوي مهاجمين وجود دارد يا چه مدت زمان لازم است تا پس از وقوع و شناسايي عكس‌العمل مربوطه اعمال شود. اگر پاسخ و عكس‌العمل سريع باشد و يا حفاظ‌ها فاصلة ‌قابل توجهي تا ساختمان مورد حفاظت داشته باشند آنگاه كافي است مهاجمين را كمي معطل كنيم تا ماموران امنيتي به محل برسند. اما اگر توان عكس‌العمل سريع نداشته باشیم بايستي طراحان سيستم امنيتي از موانع بيشتري استفاده كنند. نكته حائز اهميت آن است كه در هر حالت و شرايطي بايستي عمل شناسايي سريع و مطمئن باشد و هر چه سريعتر باشد بهتر خواهد بود

سيستم‌هاي مستقل از حفاظ و نرده

سيستم‌هاي امنيتي و شناسايي ديگري نيز وجود دارند كه مستقل از ساختار حفاظ‌ها و نرده‌ها عمل مي‌كنند. برخي از اين گونه سيستم‌ها عبارتند از :
سيستم‌هاي شناسايي مبتني بر اشعه مادون قرمز كه با قطع شده اشعه نامرئي ميان دو پست فعال مي‌شود. سيستم‌هاي نصب شده در زير خاك نيز مي‌توانند به صورت مخفيانه عبور و مرور افراد و حركت آنها را شناسايي كنند، اما بايستي نيروي كار زيادي را به كار بگيريم تا زمين را حفر نمايند و زيرسازي لازم را به طور مخصوص انجام دهند تا سيستم بتواند به خوبي كار كند.

به حداقل رساندن آلارم هاي اشتباه

مشكل اساسي كه در تمام سيستم‌هاي شناسايي وجود دارد، فعال شدن اشتباهي آلارم درآنها به خاطر برخورد عمدي يا غيرعمدي افراد و يا حيوانات با موانع و حصارهاست. براي حل اين مشكل مي‌توانيم سيستم شناسايي را كمي داخل‌تر از محيط قرار دهيم. البته اين كار از لحاظ امنيتي ايراد داشته ولي باعث مي‌شود تا از فعال شدن اشتباهي و تحريك بي‌مورد آلارم‌ها جلوگيري بعمل آيد. در برخي موارد استفاده از تجهيزات مراقبتي سی.سی.تی.وی جوابگوي بهتري به نياز ماست. اگر دتكتورها با دوربين‌هاي عملياتي سی.سی.تی.وی تلفيق شوند آنگاه كاركنان و اپراتورها سريعاً مي‌توانند علت فعال شدن آلارم را بررسي نمايند.

متخصصين امور فيبر نوري

كمپاني فيوچر فايبر يكي از متخصصين در زمينة سيستم‌هاي پيشرفته شناسايي مهاجمين مبتني بر فيبرنوري بوده و شركت‌هايي نظير گلف پترول و بي.پي از مشتريان اين كمپاني مي‌باشند. محصول سكيور فنس ارائه شده توسط كمپاني فيوچر بالاخص جهت استفاده در سايت‌هايي كه مسافت زيادي دارند، طراحي شده است. اين سيستم قادر است مهاجمين را شناسايي و محل آنها را با استفاده از نرم‌افزار ارائه شده همراه آن به نام‌‌ CAMS بر روي نقشه سايت مشخص نمايد. هرگونه اتفاقي به صورت اتوماتيك داخل بانك اطلاعاتي ثبت و ضبط مي‌شود. به علاوه، يك سيگنال الكتريكي حاوي جزئيات فعال شدن آلارم و محل دقيق آن از طريق شبكه اترنت مستقيماً به سيستم مديريت امنيت،‌ سيستم دوربين‌ها‌، سيستم پست الكترونيكي، تلفن همراه يا هرگونه ابزار كنترلي خارجي ديگر ارسال مي‌شود. يكي ديگر از توليدكنندگان اين‌گونه سيستم‌ها كمپاني اپتلس است كه محصولي به نام فايبر پاترول را به بازار ارائه نموده است. محصول فايبر جهت شناسايي مهاجمين و جلوگيري از ورود آنها به مراكز مهم و حساس همچون فرودگاه‌ها و تاسيسات نظامي طراحي شده است. اين سيستم شناسايي از يك فيبرنوري تكي تشكيل شده است كه مي‌تواند تا طول صد كيلومتر افزايش يابد.

سيستم‌هاي دفني

كمپاني جئوكوئيپ ارائه كننده يك سيستم شناسايي فركانسي و راديويي دفني نيز مي‌باشد. كاربرد اين سيستم در سايت‌هايي است كه محدوده و مرز آنها قابل ترسيم و تعيين با حفاظ‌هاي فيزيكي همچون حفاظ و ديوار نباشد. اين سيستم شناسايي حجمي از دو كابل شناسايي كواكسيال دفن شده استفاده مي‌كند و يك ميدان شناسايي مخفي توليد مي‌نمايد. يكي ديگر از توليدكنندگان كمپاني جي.پي.اس (Gps) است كه داراي طيف گسترده‌اي از محصولات جهت رفع نياز اغلب سايتها مي‌باشد. اين محصولات عبارتند از‌: Gps، كه يك سيستم دفني فشار تفاضلي است كه جهت حفاظت پيراموني مخفيانه طيف متنوعي از مناطق طراحي شده است. محصول‌ pps نيز نمونه ديگر از سيستم‌هاي دفني است كه از تكنيك‌هاي فشار تفاضلي استفاده مي‌كند اما قابليت شناسايي و معرفي محل دقيق حمله مهاجمين را داراست،‌ محصول cps يك سيستم شناسايي مبتني بر حفاظ‌ها است كه با بهره‌گيري از يك كابل ميكروفن‌دار هرگونه اصوات توليد شده توسط مهاجمين در برخورد با حفاظ‌ها را منتقل مي‌كند.

كنترل كامل

دو توليد كننده‌اي كه موفق به اخذ رتبة چهار از سازمان بازرسي دولت بريتانيا شده‌اند شركت‌هاي هارپر ويوروپ لكس هستند.
كمپاني هارپر يكي از توليدكنندگان حرفه‌اي سيستم‌هاي شناسايي الكترونيكي و حفاظت محيطي مي‌باشد و كمپاني يوروپ لكس نيز ارايه كننده سيستم‌هاي تحت شبكه مي‌باشد. سيستم پروتكتور 3GS محصول مشترك اين دو كمپاني است و سطح بالايي از كنترل و انعطاف‌پذيري را در سيستم‌هاي حفاظت محيطي پديد آورده است. اين سيستم با استفاده از فيبرنوري، RS232، RS485 و يا شبكه مبتني بر IP قابل راه‌اندازي مي‌باشد و همچنين قابليت آدرس‌دهي، فعال‌سازي، تست و كنترل بيش از دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج زون و منطقه را داراست و در صورتي كه از محصول Fence Secure نيز استفاده شود مي‌توانيم فعال شدن آلارم را نيز بررسي و كنترل كنيم. اين سيستم مي‌تواند از طريق يك كامپيوتر،‌ كي‌پد و يا يك سوئيچ، مسلح يا غيرمسلح شود. سيستم پروتكتور 3‌GS صفحه نمايش رنگي و دلنشيني دارد و كار را براي كاربر آسان نموده است. با افزودن ديگر تجهيزات امنيتي همچون انواع دتكتودها و دوربين‌ها مي‌توان قدرت و كارايي اين سيستم را افزايش داد.
سيستم پروتكتور به نوبه خود جديدترين محصول از نسل سيستم‌هاي حفاظت محيطي است كه توسط كمپاني هارپر ارائه شده است و نسبت به محصولات قديمي بسيار پيشرفته مي‌باشد. اين محصول يك سيستم نظارتي كامل بوده كه همواره و حتي در صورت قطع برق ولتاژ قوي قابليت شناسايي هرگونه حملات مهاجمين را داراست. اين محصول را مي‌توانيم با آلارم‌هاي تنشي تلفيق نمایيم و در تعداد نامحدودي از مناطق مستقل حفاظت شده بكار گيريم ضمن اينكه هر يك را مي‌توانيم در حالت ولتاژ بالا يا پائين به صورت مستقل قرار دهيم و يا حتي جهت تعميرات برق را قطع كنيم. سيستم پروتكتور تنها سيستمي است كه قابليت نصب با سيم‌هاي استاندارد دو و نيم ميلي‌متري،‌ دو ميلي‌متري و يا سيم‌هاي با امنيت بالاي يك و شش دهم ميلي‌متري را داراست. همانند محصول پروتكتور ديگر محصولات كمپاني هارپر نظيرFence Sercure،ATS(Active topping System)، wall Secure قابل كنترل و راه‌اندازي توسط سيستم‌ 3GS مي‌باشند.
سيستم امنيتي ديفنسر محصول كمپاني جئوكوئيپ،‌ به گونه‌اي طراحي شده است تا با ايجاد هر گونه برخورد با حفاظ‌ها و توليد لرزش سريعاً آلارم را فعال سازد. سيستم امنيتي ديفنسر جهت استفاده در مكان‌هاي داراي پرسنل و همچنين مكان‌هاي خالي از پرسنل طراحي شده است. اين سيستم به صورت مستقل يا در صورت تلفيق با ديگر سيستم‌هاي امنيتي به خوبي عمل مي‌كند و داراي آلارم استاندارد‌،‌ تمپر و خروجي‌هاي صدا بوده و قابليت اتصال به اغلب سيستم‌هاي آلارم را دارا مي‌باشد. اين كمپاني همچنين محصولات حفاظتي نظير گاردواير وگاردوايرفنس را نيز توليد نموده است. محصول انحصاري كمپاني جئوكوئيپ كابل سنسوري آلفا مي‌باشد كه داراي طراحي منحصر به فرد بوده و جهت استفاده در سنسورهاي الكترومغناطيسي خطي توليد شده است و داراي كاركرد بسيار بالايي نسبت به ديگر سيستم‌هاي سنسوري مي‌باشد.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree