021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

اتاق مانیتورینگ دوربین های مداربسته

اتاق مانیتورینگ دوربین های مداربسته

گردآوری:تجارت الکترونیک عرش گستر

اتاق مانیتورینگ دوربین های مداربسته

مقدمه

دوره ی آموزشی ای که این جزوه بر مبنای آن نوشته شده، شامل موارد زیر می شود:

1- مقدمه ای بر نقش ها و مسئولیت های اپراتورهای cctv

2- کدهای تمرین، روش های اجرایی و دستورالعمل ها

3- تجهیزات cctv و عملیات مربوط به آن ها

4- مکاتبات اتاق کنترل

5- مقابله با حوادث

6- تکنیک های نظارت cctv

7- مواقع اضطراری

مقدمه ای بر نقش ها و مسئولیت های اپراتورهای cctv

اهداف:

- معرفی سیستم cctv

- اهداف استفاده از سیستم cctv

- نقش ها و مسئولیت های اپراتورهای تیم cctv

- سیستم های گزارش cctv و اهمیت در گزارش دهی

- استانداردهای اخلاقی

سیستم cctv چیست؟

Cctv یک تکنولوژی نظارت تصویری است که به منظور نظارت بر محیط ها وفعالیت های مختلف طراحی شده است. این امر با استفاده از لینک ارتباطی بین دوربین ها و مانیتور ها تحقق می یابد. این سیستم ها برای اطمینان بخشی به مردم، جلوگیری از مجرمین بالقوه، کمک در جمع آوری شواهد و مدارک و ... استفاده می شوند. این هدف با جمع آوری داده ها (اطلاعات تصویری) برای شناسایی و تشخیص مردم و حوادث صورت می گیرد. جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و توزیع اطلاعات حساس شخصی توسط قانون اداره می شود. Cctv به معنای تلویزیون های "مدار بسته" است زیرا اطلاعات جمع آوری شده فقط برای کاربرهای مجاز آن قابل دسترسی است. استفاده از این سیستم بسته به سیاست ها و رویه ی سازمان کاربر، تحت کنترل است. سطح نیاز امنیتی است که شدت و گسترش استفاده ازسیستم های مدار بسته را تعیین می کند. الزامات اجرایی هستند که قبل از اینکه سیستم مداربسته مورد استفاده قرار بگیرد باید رعایت شوند.

اهداف:

هدف استفاده از این سیستم می تواند یک یا چند نمونه از موارد زیر باشد:

 • بازداری:

در این نمونه، دوربین هایی در دیدرس عموم برای جلوگیری از رفتارهای ناخواسته نصب می شوند. برای مثال می توان به دوربین هایی که در فروشگاه ها برای جلوگیری از دزدی های خرد نصب می شوند اشاره کرد. وجود این دوربین ها توسط علامت هایی مانند "مشتری گرامی، این مکان مجهز به دوربین های مدار بسته است" اطلاع داده می شود، که روش ارزانی برای کارآمد تر ساختن سیستم است.

 • مراقبت:

در این نمونه، دوربین ها هم میتوانند به صورت عمومی در دیدرس همه و هم به صورت مخفی نصب شوند. برای مثال در دفاتر کاری دوربین های عمومی برای مشاهده عملکرد کارمندان و همچنین با هدف بازداری، و دوربین های مخفی برای مکان هایی از دفتر که امکان دزدی وجود دارد، استفاده می شود.

 • مستند سازی:

دوربین ها می توانند جهت ثبت اعمال و رفتار نصب شوند. هر یک از سیستم های ذکر شده در صورت اتصال به یک دستگاه ضبط کننده می توانند فعالیت ها را جهت بازبینی در آینده و یا پیگیری های بیشتر، مستند کنند.

نقش ها و مسئولیت های اپراتور cctv:

نقش اپراتور cctv:

نقش یک اپراتور معمولی شامل هوشیار بودن در طول شیفت کاری، حفظ امنیت، چک کردن روزانه تجهیزات و اطمینان حاصل کردن از عملکرد درست آن ها و همچنین گزارش کردن حوادث و اداره کردن شواهد و مدارک مطابق با دستورالعمل است.

مسئولیت های اپراتور cctv:

این مسئولیت ها می تواند شامل موارد زیر شود:

 • نظارت فعال با دوربین، جمع آوری و ذخیره سازی شواهد، ثبت گزارشات و اتکا به قانون،

روش های عملیاتی و کدهای عملی.

 • به عنوان یک اپراتور cctv شما بخشی از تیم cctv هستید که این تیم شامل اپراتورهای دیگر، سرپرست cctv، مدیر خط cctv و مالک یا مدیرعامل شرکت می شود.

اعضای تیم cctv:

 • مالک cctv:

مالک، کنترل کننده داده ها می باشد. هم مالک و هم سیستم باید در ICO (Information Commissioner's Office ) ثبت شده باشند.

 • سرپرست cctv:

هر روز بر اساس امور رویه ای تیم را نظارت می کند.

 • مدیر cctv:

مدیر تضمین می کند که تمام اپراتورها بر اساس سیاست ها، قوانین و دستورالعمل ها کار می کنند. مدیر همچنین این اطمینان را حاصل می کند که تمام مستندات به روز هستند.

گزارش سیستم های cctv:

اپراتورهای cctv باید به سیستم های گزارش دهی سازمان آگاه و به آن ها پایبند باشند. این امر ممکن است شامل گزارش حادثه، گزارش خطا، ثبت بازدید کننده ها و اظهارات شاهدین باشد. نحوه صحیح گزارش دهی به حفظ زنجیره ی شواهد کمک می کند. تمام سوابق و گزارش ها باید دقیق و تا حد امکان نزدیک به وقوع رویداد کامل شده باشند تا بتوان به عنوان مدرک از آن ها استفاده کرد. این اطلاعات فقط می توانند در داخل سازمان، و یا در خارج به شرکت های مجاز و ثبت شده پخش شود.

استانداردهای اخلاقی اپراتور cctv:

یک سری قوانینی برای تنظیم، بالا بردن و حفظ استانداردهای اخلاقی در محل کار تصویب شده است. یک اپراتور cctv باید در راستای رسیدن به اهداف طرح، این استانداردها را برای کنترل داده ها و هماهنگ تر شدن کار تیمی رعایت کند.

یک اپراتور cctv باید:

* لباس ارئه شده و مطابق با دستورالعمل های کارفرما بپوشد.

* در حین انجام وظیفه همواره مجوز خود را به همراه داشته باشد.

اخلاق عمومی و حرفه ای:

یک اپراتور cctv در حین انجام وظیفه :

* عادلانه رفتار کند وهیچ گونه تبعیضی بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب یا اعتقادات، معلولیت، ویا هرتفاوت دیگردرافرادکه در حیطه ی مسئولیت های اپراتور نیست، قائل نشود.

*وظایف خود را به صورت حرفه ای و مودبانه و با توجه و در نظر گرفتن دیگران انجام دهد.

*در رابطه با همکاران و مردم، از زبانی استفاده کند که موجب توهین و اهانت به کسی نشود.

*در تمام اوقات کاری هشیار باقی بماند.

* تحت هیچ شرایطی از کسی رشوه دریافت نکند.

*هرگز از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده نکند.

*هرگز تجهیزات اتاق کنترل را بدون مجوز خارج نکند یا تجهیزات جدیدی وارد اتاق نکند.

کدهای تمرین، روش های اجرایی و دستورالعمل ها

اهداف:

- ضرورت استفاده از کد تمرین

- روش های اجرایی و دستورالعمل ها برای cctv

- امنیت، محرمانه بودن و حفاظت از داده ها

- دسترسی به اتاق کنترل

چرا استفاده از کدهای تمرین ضروری است؟

هر سیستم تلویزیون مدار بسته شامل تجهیزات، منابع انسانی و روشهای طراحی شده برای جمع آوری و پردازش اطلاعات میباشد. صرف نظر از پیچیدگی یا سادگی یک سیستم، یکپارچگی و کارآمدی آن مستقیما به مدیریت اطلاعات بستگی دارد.

کد تمرین و دستورالعمل ها برای رسیدگی به الزامات قانونی و بهره برداری از سیستم های دوربین مدار بسته در نظر گرفته شده است. در واقع کد تمرین یک سری از دستورالعمل ها هست که توسط اعضای تیم باید رعایت شود.

چر این سیستم ها استفاده می شوند:

- هدف نخست سیستم این است که منجر به کاهش سطح جرم و جنایت شود.

- برای بهبود اعتماد به نفس در حاکمیت قانون.

- برای کمک به دستگیری و تعقیب مجرمان.

- برای ایجاد یک جامعه امن تر، بهبود کیفیت زندگی برای همه.

روش های اجرایی و دستورالعمل ها برای cctv:

این ها اسناد داخلی ای هستند که به منظور قانونی شدن الزامات عملی (operational requirements) طراحی شده اند. به آن ها دستورات انتساب نیز گفته می شود. دستورالعمل ها/ دستورات انتساب در موارد زیر می توانند شامل جزئیات بیشتری میشوند:

 • ساختار سیستم های مدار بسته و سلسله مراتب (مدیران، سرپرستان و ...)
 • نقش ها و مسئولیت های تیم های مدار بسته
 • روش های گزارش دهی خطا مدار بسته
 • گشت های دوربین های مدار بسته
 • تجهیزات مدار بسته
 • روش های ارتباطی کنترل مدار بسته
 • کنترل دسترسی به دوربین مدار بسته
 • جمع آوری مدارک با دوربین مدار بسته
 • سلامت و ایمنی
 • روش های تخلیه

تمام افراد باید از این سیاست ها و روش های اتخاذ شده توسط سیستم cctv آگاه باشند و همواره به آن ها پایبند باشند.

امنیت،محرمانه بودن وحفاظت از داده ها:

برای اپراتورهای cctv حفاظت داده ها (data protection ) و حقوق بشر (Human Rights ) توسط قوانین خاصی اداره می شود، پس درک کردن این نکته که این قانون چگونه بر اپراتور cctv تاثیر می گذارد، مهم است.

Data Protection Act 1998:

یک سری قوانینی هستند که در پارلمان بریتانیا در رابطه با نحوه ی پردازش اطلاعات شخصی تصویب شده اند. امنیت داده ها توسط هشت اصل حفاظت داده ( DPA ) کنترل می شود. هر کسی که اطلاعات شخصی را پردازش میکند باید از این هشت اصل لازم الاجرا پیروی کند. این هشت اصل عبارتند از:

1- اطلاعات شخصی باید قانونی و منصفانه پردازش شود.

2- اطلاعات شخصی باید فقط برای یک یا چند هدف مشخص و قانونی به دست آورده شود، و نباید در شیوه ای ناسازگار با آن هدف/اهداف پردازش شود.

3- اطلاعات شخصی باید مناسب، مرتبط و نه بیش از حد، در رابطه با هدفی که مدنظر است، پردازش شود.

4- اطلاعات شخصی باید دقیق و در صورت لزوم، به روز باشد.

5- اطلاعات شخصی مورد پردازش برای هر هدف یا اهدافی، نباید بیش از زمان لازم، نگه داشته شود.

6- اطلاعات شخصی باید مطابق با حقوق موضوعات داده تحت قانون حفاظت از داده ها 1998 پردازش شود. (DPA 1998)

7- اقدامات فنی و سازمانی مناسب باید در برابر پردازش غیر مجاز یا غیر قانونی داده های شخصی و در برابر از دست دادن اتفاقی و یا تخریب، یا صدمه دیدن داده های شخصی، گرفته شود.

8- اطلاعات شخصی نباید به یک کشور یا قلمرو در خارج از منطقه اقتصادی اروپا منتقل شود مگر اینکه آن کشور یا سرزمین سطح کافی برای حفاظت از حقوق و آزادیهای افراد ، در رابطه با پردازش اطلاعات شخصی داشته باشد.

اطلاعات شخصی حقایق و نظرات در مورد فرد را پوشش می دهد. همچنین شامل اطلاعات مربوط به مقاصد کنترل کننده ی داده نسبت به فرد می شود که با پردازش این اطلاعات مفهوم آن، گسترده تر از قبل می شود. برای مثال شامل مفاهیم "افشا"، "اخذ"و ... می شود.

The Human Rights Act 1998:

پیمان حقوق بشر در تاریخ 2 اکتبر 2000 تصویب شد. این پیمان مجموعه ای از مواد هستند که به جامعه آموزش می دهد چگونه با مردم برخورد کند. مهم ترین این مواد عبارتند از:

 • ماده 8، حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی:

هیچ تداخلی نباید با اعمال این قانون وجود داشته باشد به جز در مواردی مطابق با قانون و در یک جامعه دموکراتیک به خاطر حفظ منافع و امنیت ملی، امنیت عمومی و یا رفاه اقتصادی کشور، برای پیشگیری از اختلال و جرم و جنایت، برای حفظ سلامت و اخلاق، یا برای حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران.

 • ماده 14، جلوگیری از تبعیض:

برخورداری از حقوق و آزادی های مندرج در این پیمان بدون اعمال هر گونه تبعیض بر اساس جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ارتباط با اقلیت های ملی، اموال ،تولد و یا هر وضعیت دیگر.

دسترسی به اتاق کنترل:

اتاق کنترل cctv بنا به دلایلی که در بالا اشاره شد ( امنیت، محرمانه بودن و حفاظت داده ها) باید کاملا تحت کنترل باشد. این کنترل می تواند از چند راه بدست آید. یکی اینکه درب امنیتی ای برای اتاق کنترل در نظر گرفته شود. با استفاده از این سیستم، ورود به اتاق می تواند توسط قفل های الکتریکی، با استفاده از کارت های الکتریکی، یا دستگاه های بیومتریک ( اثرانگشت و...) صورت گیرد.

دسترسی بازدیدکنندگان غیر مجاز به اتاق کنترل cctv:

تمام پرسنلی که به اتاق کنترل دسترسی دارند باید مجوز داشته باشند. پرسنلی که همواره حق رفت و آمد در اتاق کنترل را دارند شامل اپراتورهای cctv، مدیران و سرپرست ها می شود. با این حال، دسترسی پرسنل فرعی از قبیل سرایدارها، به اتاق کنترل باید تحت کنترل باشد. هر بازدیدکننده ای، غیر از کارکنان، که بخواهد وارد اتاق کنترل شود باید یک دلیل قانونی یا مجوز ورود، داشته باشد.

دسترسی به اتاق کنترل باید محدود و کنترل شده باشد

تجهیزات cctv و عملیات مربوط به آن ها

اهداف:

- انواع مختلف سیستم های cctv

- مشخصه ی دوربین های cctv

- چک کردن cctv و گزارش خطا

- تاثیر موقعیت قرار گرفتن دوربین بر تصاویر دوربین

- وضوح و میزان روشنایی

- فن آوری های مورد استفاده در دوربین های مداربسته

انواع مختلف سیستم های cctv:

یک سیستم مدار بسته ی ساده، از یک لینک ارتباطی بین مانیتور و دوربین تشکیل شده است. یک سیستم cctv یک سیستمی نظارتی است که از دوربین ها برای ارسال سیگنالهای تصاویر ویدئوئی زنده (داده ها) به مانیتور ها که در مکان خاصی قرار دارند، استفاده می کند. به طور معمول اتاق های کنترل cctv تسهیلاتی را ارائه می دهند که به واسطه آن، میتوان تصاویر زنده را مشاهده کرد و برای بررسی های بعدی، آن را ذخیره کرد. سیستم های cctv به طور کلی بر دو نوع اند:

۱- سیستم های مداربسته آنالوگ:

از دوربین های آنالوگ می توان به عنوان نسل اول سیستمهای مدار بسته نام برد که در آن کابل از تک تک دوربین‌ها به دستگاه کنترل مرکزی (DVR) رفته و در آنجا عملیات مربوط به کنترل ، نظارت ، ضبط و سایر پردازش های مربوط صورت می پذیرد.

این سیستم ها از چند بخش اصلی تشکیل گردیده اند که هر کدام به نوبه خود عملکرد مستقلی را دارند و در مجموع همگی این عناصر تشکیل یک سیستم را خواهند داد. بدیهی است نقص در هر یک از این اجزا باعث عدم عملکرد کل سیستم خواهد شد.

تجهیزات مورد استفاده در این سیستم ها :

 • دوربین ( صنعتی – غیر صنعتی – مینیاتوری – PTZ – DOM و … ) به منظور گرفتن تصاویر
 • دستگاه مالتی پلکسر به منظور جمع آوری چند تصویر در یکجا جهت کنترل تصاویر بر روی تلوزیون و یا ضبط تصاویر
 • دستگاه ویدئو رکوردر به منظور ضبط تصاویر بر روی نوار کاست ویدئویی
 • کابل کواکسال ( Coaxial ) به منظور انتقال تصویر از دوربین به مرکز کنترل
 • کیبورد برای دوربین های PTZ ( به منظور کنترل دوربین هایی که امکان گردش و یا زوم دارند) در صورت استفاده از این نوع دوربین ها
 • یک عدد تلوزیون معمولی

۲- سیستم های مداربسته تحت شبکه:

این سیستم ها نسل جدید سیستم های مدار بسته هستند . در این سیستم ها دوربین ها به جای استفاده از کابلهای کواکسیال از کابل های شبکه استفاده می نمایند و با اتصال به شبکه از طریق بستر شبکه با سیستم ضبط و مانیتورینگ مرتبط می گردند. تصاویر این سیستم ها به واسطه استفاده از سیتم های دیجیتال به راحتی قابل انتقال به نقاط دور می باشند. با این وجود این سیستم ها به دلیل هزینه های بسیار بالا هنوز هم گسترش فراوانی نیافته است . با این وجود از این سیستم در جاهایی که تعداد دوربین های زیادی نصب می شود به دلیل کاهش هزینه های کابل کشی بهره برداری می گردد.در این قسمت نیز همانند سیستم های آنالوگ ما تنوع مدل های دوربین ها را داریم.

دوربین های تحت شبکه بهترین و آسانترین راه برای مشاهده ، ثبت و ضبط با بهترین و مطلوبترین کیفیت تصویری بر روی هر نوع از شبکه های کامپیوتری می باشند. تصاویر با استفاده از هر نوع مرورگر (تحت وب) بدون وابستگی به نوع سیستم عامل ، قابل دیدن و بر روی حافظه های کامپیوتر قابل ثبت و ضبط می باشند.دوربین های تحت شبکه ، کاملاً مستقل از کامپیوتر عمل کرده و در هر جایی قابل نصب هستند.این دوربین ها امکان مشاهده و ضبط تصاویر از هر جایی در دنیا برای کاربر بوجود می آورند.

در این سیستم ها دستگاه های ضبط کننده در واقع یک سرور رایانه می باشد که با نصب نرم افزار های ویژه ای عملیات نمایش ، ضبط و انتقال تصاویر را عهده دار می گردند.این سیستم ها را اصطلاحاً NVR یا Network Video Recorder می‌نامند.


مشخصه ی دوربین های cctv:

نور را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند، و با استفاده از لنز این سیگنال ها را دریافت می کند. لنز دوربین، نور را بر روی یک سنسور (تراشه) متمرکز می کند. توانایی لنز، کیفیت عکس (فاصله، پهنا و زاویه) را تعیین می کند. لنزها با توجه به نیازها و الزامات امنیتی قابل تعویض هستند. دوربین ها در اشکال مختلفی عرضه می شوند، اما غالبا به صورت آشکارا، نیمه پنهان و پنهان هستند:

 • دوربین های آشکارا: نه تنها می توان آن را به وضوح دید، بلکه جهتی که لنز به آن اشاره می کند نیز دیده می شود.

 • دوربین های نیمه پنهان: دوربین هایی هستند که می توان مکان قرار گرفتن آن ها را تشخیص داد، اما حرکت و جهت لنز به راحتی قابل تشخیص نیست. (مانند دوربین های دام)
 • دوربین های پنهان: دوربین هایی هستند که پوشیده و محصور شده (مخفی) هستند که معمولا با کاربردهای دیگر همراه هستند.( مانند تشخیص دهنده ی دود)

چک کردن cctv و گزارش خطا:

اپراتورهای cctv در آغاز شیفت کاری خود باید عملکرد تمام تجهیزات را چک کنند. خطاها باید در اولین فرصت گزارش شوند. (مطابق با آنچه در روش های اجرایی و دستورات انتساب نوشته می شود) بررسی و چک کردن تجهیزات باید همراه با بررسی فیزیکی باشد.

اپراتورهای cctv به محض شناسایی هرگونه اشکالی باید آن را گزارش کنند و در صورت لزوم آن را دوبار گزارش دهند.( مثلا وقتی که تعمیرکار وسیله ی مورد نظر را تعمیر نکرده بود.)

تاثیر موقعیت قرار گرفتن دوربین بر تصاویر دوربین:

اصولا دوربین در جایی از ساختمان قرار می گیرد که حساسیت بیشتری نسبت به بقیه مکان ها دارد (مانند محل گاوصندوق در یک شرکت) یا رفت و آمد بیشتری در آنجا وجود دارد. (مانند درهای ورودی و خروجی) برای اینکه تصاویر بهتری در دوربین ضبط شود باید به بعضی نکات توجه کرد مثلا وقتی که یک دوربین را در محوطه ای نصب می کنند، لازم است که آن را درست در برابر شیشه قرار دهند تا از هرگونه بازتاب نور جلوگیری شود. در غیر این صورت بازتاب از دوربین و پس زمینه، در تصاویر ظاهر خواهد شد. برای کاهش انعکاس، پوشش های ویژه ای می تواند روی شیشه مقابل لنز دوربین، اعمال شود.

شسنب

وضوح و میزان روشنایی:

مهمترین انتظاراتی که از یک دوربین امنیتی می‌رود وضوح دوربین و میزان روشنایی تصاویر ارایه شده توسط آن است . منظور از وضوح در واقع کمیتی است که نشان می‌دهد تصویری که توسط دوربین ارایه شده است تا چه مقدار شفاف و خوانا است . وضوح دارای دو شاخص افقی و عمودی است منظور از وضوح افقی تعداد خطوط سیاه و سفیدی عمودی است که با چشم به راحتی می‌تواند از تصویری که توسط دوربین تهیه شده است دیده شود . دوربین هایی که در بحث امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای وضوح افقی بین ۳۳۰ تا ۴۸۰ می‌باشد . در صورتی‌که وضوح بالاتری مورد نیاز باشد ۳ دوربین CCD با وضوح فقی بالاتر از ۶۰۰ خط باید مورد استفاده قرار گیرد . در مقابل منظور از وضوح عمودی تعداد حداکثر خطوط افقی است که می‌تواند دوربین برای تهیه تصویر از آن استفاده نماید . مقدار این وضوح با توجه به سیستم اسکن مورد استفاده ( PAL,SECAM,NTSC ) می‌تواند بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ خط باشد .حداقل میزان روشنایی تصاویر در واقع حداقل چگالی نوری است که از شی مورد نظر باید تابیده شود تا دوربین بتواند از آن تصویر مناسبی ارایه دهد. واحد سنجش روشنایی بر حسب لوکس است و هر لوکس در واقع میزان روشنایی یک متر مربع از سطحی است که شدت نوری برابر ۱ لومن بر آن تابیده شود . به صورت تجربی می‌توان گفت که روشنایی یک لوکس میزان نوری است که از یک شمع در فاصله یک متری دیده می‌شود

فن آوری های مورد استفاده در دوربین های مداربسته :

 • تصحیح نور پشتی :

در صورتیکه پنجره یا منبع نوری پر قدرتی در زمینه تصویری که دوربین ارایه می‌دهد قرار گیرد تصحیح این نور در دوربین ممکن است باعث شود تا موضوعاتی که در مقابل این منبع نوری قرار گرفته اند بسیار تاریک و حتی غیر قابل تشخیص گردند . از این رو فن آوری BLC در دوربین های مجهز به این فن آوری باعث می‌گردد تا اشیا مقابل منابع نوری با دقت کفی و وضوح مناسب تولید شوند.

 • WIDE DYNAMIC RANGE :

در حالیکه فن آوری BLC باعث می‌شود تا اشیای تیره موجود در تصاویر واضح تر گردند فن آوری WDR در دوربین ها سبب می‌شود تا در صورتی‌که در محل تصاویر تیره و روشن وجود داشته باشد وضوح هر یک از این اشیا متناسب با یکدیگر و به صورت کاملا مشخص از هم تشکیل گردد .

 • تقویت کردن تصویر (IMAGE ENHANCER ):

این فن آوری سبب می‌شود تا در تصاویر تولید شده لبه های اشیا مشخص تر شوند و در تصاویر ارایه شده اشیا کاملا متمایز از یکدیگر به نظر آیند.

 • بالانس سفیدی تصویر :

در صورتیکه شعله یک شمع را در مقابل یک دوربین ببینیم مشاهده می‌شود که نقاط سفید رنگ شعله به صورت آبی کم رنگ و نقاط کم دماتر در شعله به رنگ زرد مایل به قرمز دیده می‌شود در صورتیکه در واقعیت اینگونه نیست و یا زمانیکه رنگ لباس های اشخاص در دوربین های مشاهد شود دیده می‌شود که رنگ آنها در محیط درون اتاق با محیط خارج از اتاق که نور بیشتری در آن است تفاوت پیدا می‌کند اما در چشم انسان این اتفاق نمی‌افتد . دلیل این امر در این است که چشم انسان رنگ سفید موجود در محیط را متناسب با درجه حرارت آن رنگ احساس می‌کند و بقیه رنگ ها را با توجه به درجه حرارت رنگ سفید موجود در محیط تشخیص می‌دهد .این فن آوری که در دوربین های مجهز به AWB استفاده میشوند باعث رفع این مشکل در تصاویر به دست آمده از دوربین می‌گردد و تصاویر با رنگ های واقعی تری متناسب با درجه حرارت رنگ سفید موجود در محیط می‌دهد .

 • تصحیح اتوماتیک سیگنال :

این فن آوری باعث می‌شود که سیگنال ورودی در صورتیکه به طور ناگهانی افزایش و یا کاهش یابد این مقدار تغییر ناگهانی را از بین برده و به سیگنال اولیه قبل از تغییر تنظیم کند . البته باید توجه داشت که این امر باعث می‌شود در شرایط نوری پایین ، بر روی تصاویر به دست آمده نویز ایجاد می‌گردد.

 • تصحیح اتوماتیک حساسیت :

این فن آوری در دوربین های امنیتی باعث می‌گردد که میزان روشنایی به دست آمده از تصاویر تهیه شده توسط دوربین در یک حد متعادل قرار گیرد این امر با کنترل سرعت شاتر دوربین تعیین می‌شود و با تغییر سرعت شاتر به جای تغییر در کوچک شدن یا بزرگ شدن لنز میزان نور ورودی را در حد متعادل قرار می‌دهد. این فن آوری AES در مناطقی که فرکانس برق منطقه ۵۰ هرتز باشد قابل استفاده نخواهد بود .

 • تصحیح لرزش :

در مناطقی که مقدار فرکانس برق ۵۰ هرتز می‌باشد نور متصاعد شده از لامپ های فلورسانس و یا لامپ های جیوه ای باعث ایجاد پرش در تصاویر به دست آمده از دوربین می‌شود دلیل این امر هم در این است که سیکل فرکانس خاموش و روشن شدن لامپ در این مناطق هر ۵۰/۱ ثانیه است و سرعت شاتر ۶۰/۱ ثانیه و تولید ۶۰ فرم در ثانیه است از این رو در این مناطق در صورتیکه سرعت شاتر را به ۱۲۰/۱ فزایش دهیم این مشکل حل خواهد شد اگر چه این امر باعث می‌شود تا تصویر به دست آمده مقداری تیره تر گردد.

 • تصحیح حداکثر حساسیت :

این فن آوری باعث می‌شود تا سرعت شاتر کاهش یابد این امر زمانی مناسب است که بخواهیم از موضوع مورد نظر مدت زمان بیشتری تصویر داشته باشیم . اگر چه این عمل سبب از بین رفتن تعدادی از فریم ها و یا ایجاد نویز در تصویر نیز می‌شود اما با ترکیب با فن اوری دید در روز و شب می‌تواند به صورت بهینه تری مورد استفاده قرار گیرد.

 • دید در شب :

در صورتیکه بخواهیم از منطقه ای تصویر داشته باشیم که میزان روشنایی در آن از یک لوکس کمتر باشد می‌توان فیلتر قطع اینفرارد را از مقابل CCD دوربین برداشت در این صورت منبع ساطع کننده اینفرارد به عنوان منبع نوری برای دوربین به کار برده می‌شود و در نتیجه می‌توان درمناطق تیره نیز از اشیا تصویر داشت . البته استفاده از این فن‌آوری باعث می‌شود که دوربین های رنگی نیز در این شرایط کاری تصاویر مونوکروم تولید نمایند.

 • فیلتر کردن نقاط خاص از دید دوربین :

در هنگام تصویر گرفتن از مناطق خاص در صورتیکه نیاز باشد تا بخش خاصی از مکان مورد نظر مورد مونیتورینگ دوربین قرار نگیرد مانند پنجره های ساختمان های اطرف می‌توان تا حداکثر ۴ بخش را توسط این فیلتر از مونیتور شدن توسط دوربین حذف نمود . این فن آوری بر روی دوربین های متحرک و هنگام زوم کردن دوربین نیز قابل استفاده می‌باشد

مکاتبات اتاق کنترل

اهداف:

- لینک های ارتباطی اختصاصی از اتاق کنترل دوربین مدار بسته

- روش انتشار اطلاعات به شخص سوم

- کامپیوتر در اتاق کنترل

لینک های ارتباطیاختصاصیازاتاق کنترلدوربین مدار بسته:

اپراتور های cctv و کنترل کننده های داده موظفند یک سری لینک های ارتباطی خاص بین کارکنان اتاق کنترل و برخی از اشخاص سوم راه اندازی کنند: منظور از این شخص سوم ها به طور معمول همکاران دیگر هستند مثل پلیس و یا مقامات محلی. اتاق های کنترل cctv باید به یک خط تلفن یا کانال رادیویی اختصاصی مجهز باشند که در حین وقوه حادثه بتوانند به سرعت با اتاق کنترل پلیس تماس بگیرند. پلیس ممکن است این توانایی را داشته باشد که در اتاق کنترل خودشان، تصاویر دوربین های مدار بسته ی شرکت ( یا هرگونه سازمان دیگر) را ببینند.

روش انتشار اطلاعات به شخص سوم:

مسلما دوربین مداربسته در طی سال های اخیر به یکی از قدرتمندترین ابزار برای کمک و تلاش برای مبارزه با جرم و بی نظمی در جامعه است. به همان اندازه ممکن است توسط برخی به عنوان قوی ترین ابزار برای نقض آزادی مردم در نظر گرفته شود. اگر هدف کاربران، صاحبان و مدیران اینگونه سیستم ها ، احترام و حمایت از عموم مردم است، این سیستم ها نه تنه باید همیشه از اصول پیروی کنند بلکه باید بسیار دقیق و پاسخگو، برای حفاظت از مردم به کار روند.

تمام درخواست ها برای انتشار اطلاعات باید مطابق با دستورالعملها و روش های اجرایی صورت بگیرد. تمام این درخواست ها توسط کنترل کننده ی داده هدایت می شود.

 • درخواست اولیه برای مشاهده داده:

درخواست های اولیه برای مشاهده ی داده ها و تصاویری که توسط سیستم های cctv تولید شده اند، توسط یک شخص سوم، باید برای یکی از اهداف زیر، صورت بگیرد:

- ارائه شواهد در دادرسی جزایی(مانند قانون پلیس و شواهد جنایی سال 1984، قانون روند دادرسی کیفری و تحقیقات سال 1996، و ...)

- ارائه شواهد در دعاوی مدنی و یا دادگاه

- پیشگیری از جرم و جنایت

- تحقیق و تشخیص جرم و جنایت (ممکن است شامل شناسایی مجرم)

- شناسایی شهود

اشخاص سوم که باید برای دسترسی به اطلاعات دلیل کافی مطابق معیارهای بالا نشان دهند، ممکن است شامل (اما نه محدود) موارد زیر شوند:

- پلیس

- مقامات قانونی با توانایی تحت پیگرد قانونی قرار دادن (به عنوان مثال گمرک و مالیات کالاهای داخلی، استانداردهای تجارت، و ...)

- وکلاء

- شاکیان در دعاوی مدنی

- افراد متهم یا متهمان در دعاوی جنایی

- سازمان های دیگر، با توجه به هدف و وضعیت حقوقی.

پس از دریافت یک در خواست با شرایط بالا از شخص سوم، کنترل کننده داده باید:

- بی جهت مانع تحقیقات شخص ثالث به منظور بررسی وجود اطلاعات مربوطه، نشود.

- از حفظ داده ها که ممکن است به موضوع درخواست یا حکم دادگاه مرتبط باشد، اطمینان حاصل کند. برای حفظ داده ها توسط شخص سوم، یک زمان محدودی مشخص کند، که در همان زمان ارائه ی درخواست گفته می شود.

 • درخواست ثانویه برای مشاهده داده:

درخواست ثانویه برای دسترسی به داده ها را می توان تحت عنوان هرگونه در خواستی که در دسته ی اول قرار نمی گیرد، تعریف کرد. قبل از پذیرفتن درخواست ثانویه، کنترل کننده داده، باید از موارد زیر مطمئن شود:

- آن درخواست از قوانین مربوطه تخلف نکند و اجابت آن در خواست، قوانین را نقض نکند.( مانند قوانین Data Protection Act 1998 ، Human Rights Act 1998 و ...)

- از هر گونه نیاز های قانونی پیروی شده است.

اگر تصمیم گرفته شد که بر اساس درخواست ثانویه، داده ها به شخص سوم انتشار یابد، تدابیر امنیتی زیر قبل از انتشار، باید رعایت شوند:

- اگر اطلاعات مورد نظر تحت عنوان "پیشگیری از جرم" بود، موافقت نامه ی کتبی باید از یک افسر پلیس گرفته شود، نه از بازرس. افسر باید شخصا از شرایط جرمی که مورد پیشگیری قرار می گیرد، و از کدهای تمرین سیستم cctv اطلاعات داشته باشد.

- اگر اطلاعات مورد نظر تحت عنوان "رفاه عمومی، بهداشت و ایمنی" بود، موافقت نامه ی کتبی باید از افسر ارشد در مقامات محلی گرفته شود. افسر ارشد باید شخصا از سود بالقوه حاصل از انتشار اطلاعات ، و از کدهای تمرین سیستم cctv اطلاعات داشته باشد.

تصاویر ضبط شده را می توان برای اهداف آموزش مثل آموزش پلیس و یا کارکنان به کار برد. این تصاویر، تحت هیچ شرایطی برای اهداف تجاری و یا سرگرمی انتشار نمیابد.

کامپیوتر در اتاق کنترل:

کامپیوتر ها در اتاق کنترل در طیف گسترده ای از وظایف می توانند کمک کنند. از آن ها می توان برای ثبت جزئیات حوادث، فهرست کردن داده ها و مدیریت روشهای کاری استفاده کرد. از سیستم های امن اینترانت می توان در کنار اینترنت معمولی و ایمیل برای ارتباط با داخل و خارج سازمان استفاده کرد. و از کیبورد و مانیتور کامپیوترها می توان برای کنترل کردن خود دوربین های مداربسته، استفاده کرد. پس مهم است که اپراتور cctv سواد کامپیوتری لازم را داشته باشد، تا بتواند به طور کامل از مزایای تحولات تکنولوژی استفاده کند. از کاربردهای مهم کامپیوتر در اتاق کنترل به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • تجزیه و تحلیل تصاویر با کامپیوتر:

دوربین های امروزی، بسیاری از فناوری های تحت کنترل کامپیوتر دارند که به آن ها اجازه می دهد اشیاء در دید خود را شناسایی، ردیابی و طبقه بندی کند.

 • Video Content Analysis (VCA):

تحلیل محتوای ویدئو (VCA) قابلیت تجزیه و تحلیل خودکار ویدئو را دارد. از این رو، می توان آن را معادل خودکار یک قشر بینایی بیولوژیکی دانست.

یک سیستم با استفاده از VCA می تواند تغییرات در محیط را تشخیص و حتی اشیاء را با استفاده از اندازه، سرعت و گاهی اوقات رنگ، شناسایی و مقایسه کند. اقدامات دوربین می تواند بر اساس آنچه که می بیند برنامه ریزی شود. مثلا هر وقت که شیء خاصی تکان خورد، یا آتشی شناسایی شد یا اگر دویدن مردم شناسایی شد یا لنز دوربین، اسپری زده شد، زنگ خطر به صدا درآید.

 • Facial recognition system:

سیستم تشخیص صورت یک برنامه کامپیوتری است که شخص را بر اساس یک عکس یا یک فریم از ویدئو شناسایی می کند. یکی از راه های انجام این کار این است که ویژگی های صورت در عکس با ویژگی های موجود در پایگاه داده ها مقایسه شود.

مقابله با حوادث

وقوع حادثه:

وقتی می توان فهمید که حادثه ای در حال رخ دادن است که یا مظنون در حال ایجاد وضعیت حادثه است، یا خود حادثه در حال اتفاق افتادن است یا پیامد های بعد از وقوع آن قابل مشاهده است. هر چه اپراتور به این علامت ها حساس تر باشد، احتمال شناسایی حادثه بیشتر است. این علامت ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

1- نقض روش و قانون:

پیدا کردن ناهنجاری و انحرافی از وضعیت عادی، هنوز هم یکی از بهترین روش های شناسایی وقوع حادثه است. زیرا مقررات و روش ها برای حفاظت از مردم، محصولات، یا اموال،آنها اغلب در طی یک حادثه نقض شده است. این که کسی به طور ناگهانی رفتار غیر عادی نشان بدهد، یا برای مدتی دور از انتظار در مکانی بایستد، می تواند نشانه هایی از وقوع حادثه باشد.

2- زبان بدنی:

زبان بدن ( یا رفتار غیر کلامی) که عصبانیت، استرس، اضطراب، یا رفتار بیش از حد اغراق آمیز نشان دهد می تواند نشانگر کسی باشد که خودش را برای انجام حادثه ای، آماده میکند. نگاه کردن به دور و اطراف برای پیدا کردن مکان دوربین، چک کردن اطراف برای اینکه ببیند کسی درآن مکان نیست نشانه های احتمالی فردی است که می خواهد در حین کار دیده نشود.

3- استحفاظ:

رفتار و حرکاتی که باعث می شود دید دوربین بسته شود باید زنگ خطری در ذهن اپراتور به صدا درآورد. وقتی کسی جلوی دید را می گیرد در صورتی که نیازی به انجام این کار نیست، یا وقتی کسی به نقاط کور دوربین می رود نشانه هایی است که باید به آن دقت شود. برای مثال، در یک سرقت دزدی، کارمندی بدون هیچ گونه هدف ظاهری ای جلوی کارمند دیگر را گرفته بود. اما نتوانسته بود به خوبی دید دوربین را ببندد و شخص پشتی که در حال باز کردن نامه ها بود دیده می شد.

4- مجموعه ی سرنخ ها:

بساری از حوادث از مجموعه ای از سرنخ ها تشکیل شده است. برای مثال، وقتی پیرزنی به تنهایی در پارک در حال قدم زدن است و دو جوان به ظاهر تنومند پشت سر او راه می روند، ظن به خطر در ذهن هرکسی بیدار می شود. اگر فقط یک مورد از این نشانه ها مشاهده شود، جای نگرانی نیست. با بالا رفتن این سرنخ ها احتمال وقوع حادثه نیز بیشتر می شود.

فرصت شناسایی وقوع حادثه شاید فقط برای چند ثانیه طول بکشد. دستیابی به حساسیت لازم به این علائم نیازمند ترکیبی از استعداد ذاتی، آموزش و تمرین است تا این اطمینان حاصل شود که اپراتور به محیط کار خود، مسلط و هوشیار است.

مقابله با حوادث توسط اپراتورها:

چگونگی برخورد اپراتورها با حوادث توسط کد تمرین مشخص می شود که هدف استفاده از سیستم را بیان می کند، که به عنوان ارزیابی ریسک مشخص می شود. برای مثال، مسائل مربوط به یک سایت خصوصی در یک کارخانه یا انبار، احتمالا با موضوعات مربوط به مرکز شهر متفاوت است. بنابراین، ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که یک سیستم cctv به چه چیزی می تواند دستیابی پیدا کند و اینکه چرا از این سیستم استفاده می شود.

تکنیک های نظارت cctv

اهداف:

- نظارت cctv

- هدف یابی

-روش قطع ارتباط

-چگونگی مقابله با مواد منفجره

نظارت cctv:

منظور از تکنیک های نظارت cctv تعدادی از اقدامات است که می تواند شامل نگهبانی و گشت با دوربین، یا زمانبندی این گشت ها باشد. همچنین شامل مهارت های فردی ای می باشد که یک اپراتور برای چابک شدن و کارآمد شدن، باید آن ها را پرورش دهد. اپراتورهایی که مسلح به این دانش ها هستند می توانند مکان های دارای پتانسیل جرم و بی نظمی را شناسایی کنند.

اپراتور های cctv همواره باید از محدودیت های اعمال شده توسط DPA و HRA آگاه باشند. اپراتورهای cctv باید حواسشان به هر چیزی که ظن آن ها را بر می انگیزد باشد، والبته ممکن است که آن چیزی که یپ اپراتور را مشکوک می کند، در دیگری شکی ایجاد نکند. به عنوان یک اپراتور از شما انتظار می رود که از دانش خود استفاده کنید، طبق غریزتان عمل کنید و از تجهیزات طوری استفاده کنید که منجر به جمع آوری بهترین مدارک در طول فراین بشود. فرایندی که از انتخاب دوربین تا ضبط تصاویر را شامل می شود.

هدف یابی:

اپراتورهای cctv باید از شیوه های دنبال کردن، هدف قرار دادن یک فرد، یا گروهی از افراد یا یک وسیله نقلیه در صورت در خواست از همکارهای دیگر، مثل پلیس، آگاهی کامل داشته باشند. همچنین یک اپراتور cctv، اگر صلاح بداند می تواند فردی را به عنوان هدف قرار دهد. هدف قرار دادن، گشت ها و نگهبانی های معمول را متوقف می کند تا اجازه به نظارت های موثر داده شود.

روش قطع ارتباط:

وقتی از روش قطع ارتباط استفاده می شود که تصویر هدف ما (ارتباط ما)، بنا به هر دلیلی، بر روی مانیتور از دست رفته است. این مسئله ممکن است به دلیل های مختلفی اتفاق افتاده باشد. مثلا، هدف مورد نظر ما ممکن است در جایی پنهان شده باشد که سیستم آنجا را پوشش نمی دهد، یا اینکه ظاهرش را تغییر داده باشد و یا از همدستانش کمک گرفته باشد. دلیل ناپدید شدن شخص

می تواند به سادگی، پوشش نامناسب سیستم دوربین ها باشد که سهوا از عملکرد موثر سیستم جلوگیری می کند. در این موارد، اپراتور cctv، یک گشت عادی کامل می زند، یعنی از آخرین نقطه ای که فرد مورد نظر دیده شد، یک دور 360 درجه تا جایی که ممکن است، میزند. اپراتورها، همچنین لازم است با نیروهای دیگر ارتباط برقرار کنند تا یک جست و جوی کامل از منطقه، برای پیدا کردن هدف مورد نظر داشته باشند.

چگونگی مقابله با مواد منفجره:

اگر اتاق کنترل cctv مورد هدف قرار گرفته بود، متناسب با دستورات انتساب، تخلیه مکان های مختلف ساختمان صورت می گیرد. اگر لازم بود، اپراتورهای cctv با کمک سازمان های دیگر برای مبارزه با تروریسم تلاش می کنند.

مواقع اضطراری

اهداف:

- تشخيص حريق از طريق دوربين هاي مداربسته

- دستاورد سیستم تشخیص حریق

- طریقه ی تخلیه

تشخيص حريق از طريق دوربين هاي مداربسته:

آشکارسازی دود و آتش از طریق الگوریتم نرم افزاری انجام می گیرد که بر روی پردازنده­ی سیگنال بصری (ViSP) اجرا می شود. این پردازنده، موتورهای پردازش موازی را بر روی سخت افزار پیاده سازی می کند. تصاویر ویدئویی، بطور همزمان و با استفاده از تکنیک های پردازش دیجیتال تصویر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به کمک این تکنیک ها امکان آشکارسازی دود و آتش با درجه بالایی از اطمینان امکانپذیر می گردد. تصاویر ویدئویی دائماً با هدف یافتن تغییرات مونیتور می شوند و به لطف جبران سازی نویز و اطلاعات مربوط به نمای دوربین، آلارم های خطا در طول زمان حذف می شود.

می توان تصویر دیده شده بوسیله دوربین را به زون های مختلف تقسیم کرد. هر زون دارای مجموعه ای از پارامترها است که به کمک آنها می توان الگوریتم آشکارسازی را بطور کامل کنترل کرد. هر یک از این پارامترها برای هر زون بطور مجزا تنظیم می شوند تا بتوان آنها را برای گستره­ی وسیعی از کاربردها آماده کرد. همچنین می توان در جهت ارتقاء فرایند آشکارسازی، اطلاعات چندین دوربین را با هم ترکیب کرد.

در نتیجه­ی سالها تحقیقات و توسعه، محاسبات متعدد هندسی و آماری پیچیده ای بر روی اطلاعات تصاویر ویدئویی هریک از زون ها انجام می گیرد. این محاسبات و اندازه گیری ها همه از طریق پارامترهای کنترلی تعیین می شوند. توانایی سخت افزار در پردازش دیجیتال سیگنال موازی این امکان را فراهم کرده است. پارامترها در محدوده ای تنظیم می شوند که امکان آشکارسازی دود را، از دود ضعیف با سرعت گسترش پایین تا دود بسیار غلیظی که به سرعت همه جا را فرا می گیرد، فراهم آورند.

زمانی که از روی اطلاعات تصاویر ویدئویی، اندازه گیری ها انجام گرفت، مجموعه ای از قوانین به ما کمک می کنند تا تعیین کنیم تصاویر مذکور شامل نشانه هایی از دود یا آتش هستند یا نه. این قوانین را می توان به گونه ای تنظیم کرد که متناسب با کاربردهای مشخصی، الگوریتم آشکارسازی موفق و قدرتمندی را ایجاد کنند.

دستاورد سیستم تشخیص حریق:

سیستم های استاندارد آشکارسازی دود، خواه سیستم های آشکارساز نقطه ای باشند، خواه آشکارسازهای پرتو مادون قرمز، یا سیستم های مکشی، در همه­ باید دود ناشی از اشتعال به آنها برسد تا بتوانند ذرات را تشخیص داده و آلارم را فعال کنند. چنین سیستم هایی می توانند در محیط های سرپوشیده با سقف های کوتاه یا متوسط که از نظر دمایی پایدار هستند، بسیار موثر باشند.

در فضاهای با حجم زیاد مثل زمین های ورزشی سرپوشیده، سالنهای نمایشگاهها، آشیانه هواپیماها عواملی مثل تابش خورشیدی، سیستم های تهویه هوا، و شیشه های مات منجر به افزایش دمای محیط از کف تا سقف می شوند که محیط طبقه بندی شده­ی دمایی نامیده می شود.

در شرایط آتش بدون دود و یا آتش با شعله های کم، ذرات حاصل از احتراق بلند شده به هوا با دورشدن از مرکز احتراق خنک تر می شوند. در یک محیط طبقه بندی شده­ی دمایی، دمای هوای محیط با افزایش ارتفاع افزایش می یابد. وقتی دود ناشی از احتراق بالا می رود خنک می شود. اگر دمای دود با دمای هوای محیط به تعادل برسد، ذرات دود خاصیت بالارونده­ی خود را از دست داده با حرکت بموازات سطح زمین، لایه ای افقی ایجاد می کنند. اگر دما به تدریج افزایش یابد، هوای داغ بالای دود گسترش یافته و ارتفاع لایه­­ی طبقه بندی دود را بیشتر کاهش می دهد.

در محیط هایی با تغییرات هوایی زیاد، که می توانند از طریق سیستم های تهویه مطبوع پرسرعت یا دربهای بزرگ باز ایجاد شوند، ذرات ناشی از احتراق کم انرژی به سرعت پراکنده می شوند و تا جایی رقیق می شوند که اثر خود را برای فعال کردن آلارم در سیستم های استاندارد آشکارسازی دود از دست می دهند.

هر دو مشکل طبقه بندی و رقیق شدن، می توانند بطور جدی سیستم آشکارساز دود را از ورود به حالت آلارم بازداشته یا باعث تاخیر در به صدا درآمدن آن شوند.

طریقه ی تخلیه:

در هر سازمانی با توجه به دستورالعمل ها و کدهای تمرین، در موارد اورژانسی عملیات تخلیه اتاق کنترل صورت می گیرد. اما به طور معمول در مواردی که نیاز به تخلیه اتاق کنترل است دستورالعمل های زیر باید رعایت شود:

 • تخلیه اضطراری کوتاه مدت:

- به تمام کانال های رادیوئی داخلی، اطلاع دهید که در حال تخلیه هستید.

- دو رادیو و کتاب اورژانسی را جمع کنید. این کار باعث می شود ارتباطات رادیوئی شما حفظ شود.

- اگر زمان اجازه دهد، تمام پنجره ها را ایمن کنید.

- اگر زمان اجازه دهد، کامپیوترها و مانیتورها را خاموش کنید.

- اتاق کنترل را با اطمینان به اینکه احتمال دسترسی غیر مجاز به سیستم کنترل وجود ندارد، ترک کنید.

 • تخلیه بلند مدت:

- به تمام کانال های رادیوئی داخلی، اطلاع دهید که در حال تخلیه و نقل مکان به ...(محل جایگزینی که توسط سرپرست یا مدیر تایید شده باشد) هستید.

- تمام رادیو ها وکتاب های اورژانسی را جمع کنید. این کار باعث می شود ارتباطات رادیوئی شما حفظ شود.

- اگر زمان اجازه دهد، تمام پنجره ها را ایمن کنید.

-اگر زمان اجازه دهد، کامپیوترها و مانیتورها را خاموش کنید.

- اتاق کنترل را با اطمینان به اینکه احتمال دسترسی غیر مجاز به سیستم کنترل وجود ندارد، ترک کنید.

- اگر دسترسی نیروهای امدادی به اتاق کنترل نیاز بود، این کار باید با همراهی یک افسر امنیتی صورت بگیرد، مگر اینکه شرایط بیش از حد خطرناک باشد. در این صورت، نیروهای امدادی اجازه ی دسترسی به اتاق کنترل بدون همراهی کسی را دارند.

منابع

 • Hi-Tech Security Systems - Human Factor Articles - Dr Craig Donald - November, 1998
 • CCTV System Design & Installation - Charles Aulner and Bryan McLane
 • Code of Practice and Operational Procedures Manual Closed Circuit Television System - The University of Warwick - February 2009
 • A summary report from Axis and Raytec regional test nights Winter 2011–2012
 • MATE's Analytics Integrate with Hirsch Security Systems - 2011-03-28
 • Microchips in humans spark privacy debate - Todd Lewan -July 7, 2007
 • http://www.bradford.gov.uk/bmdc/community_and_living/crime_prevention/cctv_closed_circuit_television
 • http://1acesecurity.co.uk/index.php/courses/security/cctv

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree