021-42543 CCTV [at] AGKGROUP.COM

نظارت و امنیت تصویری

نظارت و امنیت تصویری

24 خرداد 1395 101 کلیک ها

نرم افزار دوربین معرفی VMS

نرم افزا مدیریت ویدئو VMS نقش اساسی در مدیریت سیستم دوربین IP را ایفا می کند. یکی از مهمترین جنبه های VMSاین است

دوربین PTZ چیست؟

24 خرداد 1395 104 کلیک ها

دوربین ptz دارای قابلیت های نمای افق گرد، چرخش و بزرگ نمایی است.

محدوده پویایی گسترده

محدوده پویایی گسترده

24 خرداد 1395 91 کلیک ها

ضبط ویدئویی NVR و DVR

24 خرداد 1395 118 کلیک ها

NVR و DVR چه هستند؟

NVR ها ( ضبط کننده ویدئویی شبکه) و DVR ها (ضبط کننده ویدئویی دیجیتال) چیز هایی هستند که شما برای مدیریت، بازبینی و ذخیره ویدئو های نظارتی از آنها استفاده می کنید.

توان رسانی از طریق اترنت

توان رسانی از طریق اترنت

24 خرداد 1395 95 کلیک ها
. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree